Ananasová vůně

Ananasová vůně, 100 ml

ID produktu4309
Populární a milovaná ananasová vůně, vůně šťavnatých ananasů.Více informací
380 Kč 314 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Populární a milovaná ananasová vůně, vůně šťavnatých ananasů.
 • Flash point: > 44 °C
 • Rozpustnost: v tucích a v lihu

Použití

 • Naše parfémové oleje jsou speciálně navrženy tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a produkty pro péči o pokožku a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, složité a dlouhotrvající.
 • Vyrábějí se s nejmodernější technikou včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované kritické extrakce tekutiny a rotačních metod extrakce par.
 • Dávkování: 1 - 3%

Upozornění

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:
 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • Signální slovo: Nebezpečí
 • H226, Hořlavá kapalina a páry.
 • H302, Zdraví škodlivý při požití.
 • H304, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315, Dráždí kůži.
 • H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.H410, Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Složení

 • Vonná kompozice
 • 2-Propenyl phenoxy-acetate, Allyl hexanoate, Benzyl Salicylate, Limonene)
 • Doplňková EUH208, obsahuje kumarin, alfa-pinen, beta-pinen. Může vyvolat alergickou reakci.
Parametry
Jednotkový objem (ml)100
Velikost balení (ks)1
Hodnocení a recenze
Produkt nebyl hodnocen+ přidat recenzi
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše