Borůvka a vanilka
Borůvka a vanilka
Borůvka a vanilka

Borůvka a vanilka, 10 ml

(1)
ID produktu6414
Ovocná směs, v níž dominují borůvky a jahody se sladkostí mleté vanilky.Více informací
59 Kč 49 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Ovocná směs, v níž dominují borůvky a jahody se sladkostí mleté vanilky.
 • Nejlepší tóny: borůvky, jahody
 • Srdce: borůvky, jasmin Základní: Vanilka

Upozornění

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • H226, Hořlavá kapalina a páry.
 • H315, Dráždí kůži.
 • H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H412, Zdraví škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Může vyvolat alergickou reakci
Parametry
Jednotkový objem (ml)10
PoužitíSvíčky
Velikost balení (ks)1
Hodnocení a recenze
5
5
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše