Caribbean Berry & Melon

Caribbean Berry & Melon, 10 ml

(3)
ID produktu4329
Užijte si jednosměrnou letenku do ráje s naším vonným olejem Caribbean Berry & Melon. Tato šťavnatá vůně je exotickým nádechem sladkých melounů, mang a šťavnatých jahod, která je ideální pro šíření v jakékoli místnosti. Více informací
53 Kč 44 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Užijte si jednosměrnou letenku do ráje s naším vonným olejem Caribbean Berry & Melon.
 • Tato šťavnatá vůně je exotickým nádechem sladkých melounů, mang a šťavnatých jahod, která je ideální pro šíření v jakékoli místnosti.
 • Flash point: > 45 °C
 • Rozpustnost: v tucích a v lihu

Použití

 • Naše parfémové oleje jsou speciálně navrženy tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a produkty pro péči o pokožku a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, komplexní a trvanlivé.
 • Jsou vyráběny s nejnovějším technickým vybavením, včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované extrakce kritické kapaliny a metod rotační extrakce par.
 • Pamatujte, že vonné oleje jsou částečně syntetické a neměly by být zaměňovány s přírodními éterickými oleji.
 • Dávkování: 1 - 3%

Upozornění

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:
 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • Uchovávejte prosím mimo dosah dětí a zvířat a používejte vonné oleje na dobře větraném místě. Pokud je vaše pokožka citlivá, používejte rukavice. S vonnými oleji je vždy třeba zacházet opatrně a bezpečně.
 • Signální slovo: Varování
 • H226, Hořlavá kapalina a páry. H315, Dráždí kůži. H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319, Způsobuje vážné podráždění očí. H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Hořlavá kapalina - kategorie nebezpečnosti 3, Poleptání / podráždění kůže - kategorie 2, Poškození / podráždění očí - kategorie 2, Senzibilizace kůže - kategorie 1, Nebezpečný pro vodní prostředí - kategorie dlouhodobého nebezpečí 2

Složení

 • Vonná kompozice
 • Ethyl methylphenylglycidate, Geraniol, Linalool, d- Limonene
 • EUH208, obsahuje 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, 2-Methyl-3-(pisopropylphenyl) propionaldehyde, alpha-Hexylcinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.
Parametry
Jednotkový objem (ml)10
Velikost balení (ks)1
Hodnocení a recenze
4,3
Je jistě kvalitní,jen mi moc nevoní.3
5
5
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše