Jamaican Spice

Jamaican Spice, 10 ml

ID produktu4128
Ovocná a kořeněná, silná a dlouhotrvající Více informací
57 Kč 47 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Kosmetická vůně. Je čas sedět a relaxovat, když vám přinášíme karibské slunce k vašim prahům. Vychutnejte si tuto nenasytnou vůni šťavnatého ovoce a lákavých koření.
 • Ovocná a kořeněná, silná a dlouhotrvající
 • Rozpustnost: v tucích a v lihu
 • Flash point: 45 °C

Použití

Dávat konečnou vůni vyrobeným mýdlům či krémům je jedna z nejkrásnějších činností, níže najdete naše doporučení pro dávkování kosmetických vůní, nemusíte se ale doporučením řídit a můžete si ho upravit dle libosti:

 • Dávkování: 1 - 3%
 • Studený proces výroby mýdla doporučujeme 30 g vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
 • Horký proces výroby mýdla doporučujeme 15-20 g vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
 • Mýdlové základy doporučujeme 10 g vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
 • Pro pleťové vody, krémy, balzámy, šampony, koupelové gely, atd., doporučujeme mezi 1-3%.

Upozornění

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:
 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • Signální slovo: Nebezpečí
 • H226, Hořlavá kapalina a páry.
 • H304, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315, Dráždí kůži.
 • H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319, Způsobuje vážné podráždění očí. H350, Může způsobit rakovinu (způsob expozice). H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH208, obsahuje 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftalenyl) ethanon, Kumarin, eukalyptol, Eugenol, izoeugenol, linalool, terpinolen, beta-karyofylen, beta pinen, d-limonen, delta-3-karen. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení

 • Vonná kompozice (obsahuje: Cinnamaldehyde, Citral, Geraniol, Safrole, alpha-Pinene)

 

Obrázek je pouze ilustrativní! Předmětem dodávky je pouze vůně.

Parametry
Jednotkový objem (ml)10
Velikost balení (ks)1
Hodnocení a recenze
Produkt nebyl hodnocen+ přidat recenzi
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše