Jasmín a patchouli

Jasmín a patchouli, 100 ml

ID produktu8098
Jasmín, geranium a patchouli. Intenzivní, opojná květinová vůně s téměř narkotickým krajním tónem. Svrchní tóny indického jasmínu a opojné konvalinky vedou do svůdného srdce sladké, opojné pelargónie, to vše obklopené smyslným a bohatým pačuli olejem.Více informací
490 Kč 405 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Krásná květinová vůně, kde se vám vizualizuje obraz  indického jasmínu a opojné konvalinky.

Upozornění

Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků
léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a
musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • H315, Dráždí kůži.
 • H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Zloženie

  •EUH208, Obsahuje hexyl salicylát, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci

Parametry
Jednotkový objem (ml)100
Nejčastější použitíSvíčky
Velikost balení (ks)1
Hodnocení a recenze
Produkt nebyl hodnocen+ přidat recenzi
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše