Mandlová vůně

Mandlová vůně, 1 l

(1)
ID produktu4284
Má bohatou sladkou mandlovou vůni pro zvášení pocitu klidu a pohody.Více informací
2 600 Kč 2 149 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Má bohatou sladkou mandlovou vůni pro zvášení pocitu klidu a pohody.
 • Rozpustnost: v tucích a v lihu
 • Flash point: > 70 °C

Použití

 • Dávkování: 1 - 3%

Upozornění

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:
 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • Signální slovo: Varování
 • H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319, Způsobuje vážné podráždění očí. H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Třída a kategorie nebezpečí: Poškození / podráždění očí - kategorie 2, Senzibilizace kůže - kategorie 1, Nebezpečný pro vodní prostředí - kategorie dlouhodobého nebezpečí 2

Složení

 • Vonná kompozice
 • Almond Madar Corp (obsahuje: 4-tert-Butylcyclohexanol, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Benzyl salicylate, alpha-Hexylcinnamaldehyde)
 • EUH208, obsahuje kumarin, alfa-iso-methylionon, beta-pinen, d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Obrázek je pouze ilustrativní! Předmětem dodávky je pouze vůně.

Parametry
Jednotkový objem (ml)1000
Velikost balení (ks)1
Hodnocení a recenze
5
5
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše