Muškátový oříšek - esenciální olej

Muškátový oříšek - esenciální olej, 50 ml

ID produktu4656
V aromaterapii se pužívá na boj proti zánětům a při bolestech svalů, jako např. revmatické bolesti. Podporuje reprodukční a zažívací systém, povzbuzuje a osvěžuje mysl. Více informací
320 Kč 264 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • V aromaterapii se pužívá na boj proti zánětům a při bolestech svalů, jako např. revmatické bolesti. Podporuje reprodukční a zažívací systém, povzbuzuje a osvěžuje mysl.
 • Muškátový oříšek má ostrou, pikantní a spíše pižmovou vůni.

Upozornění

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:
 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • R10: Hořlavý.
 • R36: Dráždí oči.
 • R38: Dráždí kůži.
 • S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
 • S24: Zamezte styku s kůží.
 • S25: Zamezte styku s očima.
 • Vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte.

 

Obrázek je pouze ilustrativní! Předmětem dodávky je pouze olej.

Parametry
Jednotkový objem (ml)50
Velikost balení (ks)1
Hodnocení a recenze
Produkt nebyl hodnocen+ přidat recenzi
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše