Růže a Neroli

Růže a Neroli, 50 ml

(1)
ID produktu4301
Růžová vůně spolu s tóny citrusu, neroli, citronu a grepu.Více informací
250 Kč 207 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Růžová vůně spolu s tóny citrusu, neroli, citronu a grepu.
 • Flash point: > 100 °C
 • Rozpustnost: v tucích a v lihu

Použití
 • Dávkování: 1 - 3%
 • Upozornění

  • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.
  • Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:
  • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.
  • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
  • Signální slovo: Varování
  • Poleptání / podráždění kůže - kategorie 2
  • Poškození / podráždění očí kategorie 2
  • Senzibilizace kůže - kategorie 1
  • Nebezpečný pro vodní prostředí - kategorie dlouhodobého nebezpečí 2
  • H315, Dráždí kůži.
  • H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Složení

  • Vonná kompozice
  • Rose & Neroli Fragrance 450611 (obsahuje: Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)
  Parametry
  Jednotkový objem (ml)50
  Velikost balení (ks)1
  ZnačkaGracefruit
  Hodnocení a recenze
  4
  voní hezky , do vonavky , je to spíš ta směs než vyloženě růže4
  Na vašem soukromí nám záleží

  Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

  Upravit moje volbyPovolit vše