Santalové dřevo a černý pepř
Santalové dřevo a černý pepř
Santalové dřevo a černý pepř

Santalové dřevo a černý pepř, 1 l

ID produktu6417
Odvážné - špičkové tóny kůže, tabáku, jantaru a pižma. Uprostřed je pikantní směs černého čaje a pepře.Více informací
3 900 Kč 3 223 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Odvážné - špičkové tóny kůže, tabáku, jantaru a pižma. Uprostřed je pikantní směs černého čaje a pepře.
 • Základem je týkové dřevo s tóny pačuli a santalového dřeva.

Upozornění

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • Signální slovo: Nebezpečí
 • H315, Dráždí kůži.
 • H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H361, Podezření na poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte (cesta expozice).
 • H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobé účinky.

Složení

 • EUH208, Obsahuje 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftalenyl) ethanon, 3,5,6, 6-Tetramethyl-4-methylenheptan-2-on, Acetyl cedrene, Benzyl salicylate, Eugenol, Geraniol, Isoeugenol, Nerol, alfa-Pinene, alfa-iso-Methylionone, d-Limonene, dl-Citronellol. Může vyvolat alergickou reakci
Parametry
Jednotkový objem (ml)1000
Nejčastější použitíSvíčky
Velikost balení (ks)1
Hodnocení a recenze
Produkt nebyl hodnocen+ přidat recenzi
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše