Skořicová silice

Skořicová silice, 10 ml

(1)
ID produktu4588
Skořice krásně voní v mýdlech. Má silnou kořeněnou vůni, která je pikantní a zemitá.Více informací
52 Kč 43 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Skořice krásně voní v mýdlech. Silná kořeněná vůně, pikantní a zemitá.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.

 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Skladujte uzamčené.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • Signální slovo: Nebezpečí
 • H312 Zdraví škodlivý při styku s kuží
 • H315 Dráždí kůži.
 • H317 může způsobit alergické reakce na vaši pokožku.
 • H319 Zpusobuje vážné podráždění očí.
 • H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Parametry
Jednotkový objem (ml)10
Velikost balení (ks)1
Hodnocení a recenze
5
5
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše