Vanilka

Vanilka, 10 ml

ID produktu4138
Čistá vůně vanilky, nevoní jako sladká vanilková zmrzlina, ale kouřově, jako pravá vanilka.Více informací
59 Kč 49 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Čistá vůně vanilky, nevoní jako sladká vanilková zmrzlina, ale kouřově, jako pravá vanilka.
 • Flash point: > 70 °C

Upozornění

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:
 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • Signální slovo: Varování
 • Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Složení

  • Vanilla Madar Corp (Contains:1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone, Butyric acid, Isoeugenol, Vanillin)
Parametry
Jednotkový objem (ml)10
Velikost balení (ks)1
Hodnocení a recenze
Produkt nebyl hodnocen+ přidat recenzi
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše