Yuzu
Yuzu
Yuzu

Yuzu, 100 ml

ID produktu4263
Jedná se o komplex citrusových vůní - grapefruit, mandarinka, pomeranče a yuzu. Intenzivní aroma yuzu, které je v Japonsku velice oblíbené už tisíc let. Yuzu je citrus ze svahů Tibetu.Více informací
380 Kč 314 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Jedná se o komplex citrusových vůní - grapefruit, mandarinka, pomeranče a yuzu. Intenzivní aroma yuzu, které je v Japonsku velice oblíbené už tisíc let. Yuzu je citrus ze svahů Tibetu.
 • Flash point: 81 °C
 • Kosmetická vůně
 • Rozpustnost: v tucích a v lihu

Použití

Vhodné pro svíčky.

Dávat konečnou vůni vyrobeným mýdlům či krémům je jedna z nejkrásnějších činností, níže najdete naše doporučení pro dávkování kosmetických vůní, nemusíte se ale doporučením řídit a můžete si ho upravit dle libosti:

 • Dávkování: 1 - 3%
 • Studený proces výroby mýdla doporučujeme 30 g vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
 • Horký proces výroby mýdla doporučujeme 15-20 g vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
 • Mýdlové základy doporučujeme 10 g vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
 • Pro pleťové vody, krémy, balzámy, šampony, koupelové gely , atd. , doporučujeme mezi 1-3%

Upozornění

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:
 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • Signální slovo: Varování
 • H315, Dráždí kůži. H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319, Způsobuje vážné podráždění očí. H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • Třída a kategorie nebezpečí: Žíravost / podráždění kůže - Kategorie 2, Poškození očí / podráždění - Kategorie 2, Senzibilizace kůže - Kategorie 1, Nebezpečný pro vodní prostředí - Kategorie dlouhodobého nebezpečí 2, Klasifikace podle směrnice 1999/45 / ES Xi, Dráždivý N, Nebezpečný pro životní prostředí.

Složení

 • Vonná kompozice
 • EUH208, Obsahuje 4-Tert-Butylcyklohexyl Acetát, Allyl Cyklohexylpropionát, Benzyl Salicylát, Cis-3-Hexenyl Methyl Uhličitan, Citronellol, Delta-Damascone, Dimethyl-3-Cyklohexen-1- Karbaldehyd, Ethyl Linalool, Geranyl Acetát, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Linalyl Acetát, Neryl Acetát. Může Vyvolat Alergickou Reakci. (Obsahuje: Geraniol, Limonene, Linalool, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes)
Parametry
Jednotkový objem (ml)100
Velikost balení (ks)1
ZnačkaGracefruit
Hodnocení a recenze
Produkt nebyl hodnocen+ přidat recenzi
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše