Máta peprná

Máta peprná, 10 ml

(1)
ID produktu4593
Tento olej stimuluje a osvěžuje, povzbuzuje tělo i mysl.Více informací
63 Kč 52 Kč bez DPH

Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Mentha piperita
 • Flashpoint: 62°C

Použití

 • Tento olej stimuluje a osvěžuje, povzbuzuje tělo i mysl.
 • Je známý pro svou účinnost proti nevolnosti, při cestování, když je špatně z jízdy a migrény.
 • Nakapte si mátu na kapesníček a zhluboka dýchejte.
 • Ulevuje také od bolesti a svědění a chladí pokožku.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.

 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené.
 • PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Uniklý produkt seberte.
 • Signální slovo: Nebezpečí
 • H227 - hořlavá kapalina
 • H303 - Může být škodlivý při požití
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální
 • H315 - Dráždí kůži
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
 • H411 ??- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice.

Upozornění

 • Obsahuje: d-dimonen, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral - nebezpečí

Označení

 • CAS (soupis ES): 84082-70-2
Parametry
Jednotkový objem (ml)10
Velikost balení (ks)1
Soubory
4593_Mata
Hodnocení a recenze
5
5
Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše