Podmínky o zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanoví, jak Ekokoza s.r.o. Ekokoza.cz se sídlem Fryčovice 297, Fryčovice, 73945, IČ 07508247 chrání a užívá veškeré informace získané prostřednictvím webového rozhraní www.ekokoza.cz (dále jen „Webové rozhraní“).

Všechny poskytnuté informace používá Čapek, Ekokoza.cz pouze v souladu s těmito Zásadami. Ochrana osobních dat je pro nás velmi důležitá, proto prosíme o pozorné seznámení s obsahem níže uvedených podmínek, jež informují o nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících právech a povinnostech.

Poskytnutím osobních údajů nám dáváte souhlas se zpracováním a správou údajů. Účel a použití údajů vysvětlujeme níže.

Správce osobních údajů

Ekokoza s.r.o.
Fryčovice 297
739 45 Fryčovice

IČO: 07508247
DIČ: CZ07508247

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které vás mohou identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji se rozumí zejména (ne výhradně):

 • Identifikační údaje: např. jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, přihlašovací údaje do uživatelského účtu

 • Kontaktní údaje: např. e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo, pracovní telefonní číslo, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, způsob úhrady, bankovní spojení

 • Další údaje: IP adresa, typ zařízení, prohlížeče a operačního systému, informace získání ze souborů cookies

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými zdroji Evropské unie. Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem EU.

K čemu nám slouží získané informace?

Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednání zboží či zřízení uživatelského účtu, máme bez vašeho výslovného souhlasu právo zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, kterým se rozumí dodání zboží. V případě, že jste zboží neobjednali a pouze si zřídili uživatelský účet, můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat osobní údaje výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu. Rovněž máme právo zpracovávat tyto údaje v rámci plnění našich zákonem stanovených povinností, např. povinnosti evidenční apod.

Získané informace nám umožní co nejefektivnější využít obsah Webového rozhraní, zajistit plnění smlouvy, komunikovat s vámi za účelem průzkumu trhu, na vaši e-mailovou adresu zaslat v případě udělení souhlasu obchodní sdělení, nabídku našich služeb a zboží (zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odmítnout), k internímu vedení záznamů, možnosti oznámit vám změny našich služeb a dalším.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

Doba využití osobních údajů

Vaše osobní údaje užíváme jen po dobu plnění smlouvy a právních povinností. Pokud nám dáte souhlas se zpracováním osobních údajů či užíváme vaši e-mailovou adresu pro zaslání obchodních sdělení, údaje jsou využívány po dobu fungování Webového rozhraní.

Jak spravujeme, zpracováváme a komu předáváme vaše osobní údaje?

Pro bezpečnou správu osobních údajů zabezpečujeme Webové rozhraní a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, rozšiřování či pozměňování vašich osobních údajů i proti přístupu neoprávněných osob.

V případě, že nakupujete bez registrace, tj. bez vytvoření uživatelského účtu, jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem dokončení objednávky a jejího vyřízení (předání objednávky dopravci).

Poskytnete-li nám osobní údaje v rámci vytvoření uživatelského účtu, berete tak na vědomí, že budeme zpracovávat vámi sdělené údaje a informace ve vašem uživatelském účtu (historii objednávek a další s tím spojené informace). Pokud nám udělíte souhlas, budeme dále vyhodnocovat vaše uživatelské chování, abychom mohli zobrazovat obsah upravený přímo pro vás. V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení vám budeme zasílat newslettery, z jejich odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout externím společnostem, např. ke službám daňového poradce, účetního, externí firmy zajišťující marketing, společnostem zajišťujícím přepravu a doručení, poskytovatelům IT hostingu a údržby a dalším zpracovatelům osobních údajů, kteří pro nás pracují a se kterými máme uzavřenou odpovídající smlouvu. Pokud chcete vědět, kdo konkrétně vaše údaje zpracovává, poskytneme vám odpověď na základě dotazu.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vás informujeme o příslušných právních předpisech, tedy o:

 • Právu přístupu k osobním údajům (možnost požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů a za jakým účelem je zpracováváme)

 • Právu na opravu osobních údajů (na vaši žádost opravíme nepřesné údaje a/nebo doplníme neúplné údaje)

 • Právu odvolat souhlas (jestliže zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu, tedy bez jiného zákonného důvodu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu eshop@ekokoza.cz, písemně formou dopisu na naši adresu či jiným způsobem)

 • Právu na výmaz neboli Právu být zapomenut (právo požadovat smazání vašich osobních údajů)

 • Právu na omezení zpracování osobních údajů (právo požadovat omezení vašich osobních údajů)

 • Právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů (můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu)

 • Právu na přenositelnost údajů (právo požadovat osobní údaje, které jste nám poskytli)

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů, požadované informace vám bezodkladně poskytneme. Pokud nebudete spokojeni, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu zpracování osobních údajů, který dohlíží na ochranu osobních údajů. Kdykoli se můžete na Úřad ochrany pro zpracování osobních údajů obrátit přímo.

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich dat, proto jsme zavedli vhodné postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které v rámci Webového rozhraní shromažďujeme. Poskytnuté informace schraňujeme na našich zabezpečených serverech.

Soubory cookies

Pojmem cookie se rozumí malý textový soubor ukládaný do počítače nebo jiného zařízení každého zákazníka Webového rozhraní. Cookies nám umožňují sběr informací o konkrétním prohlížeči, užití služeb (odkud uživatel přišel, jaký obsah si na Webovém rozhraní prohlíží, jaká je IP adresa terminálu apod.). Díky cookies si Webové rozhraní na určitou dobu zapamatuje vaše preference a úkony, které jste v rámci něj provedli, a my jsme tak schopni měřit návštěvnost a zobrazovat vám jakožto uživateli pouze relevantní reklamy. Cookies zjednodušují procházení webu, jakmile se na web opětovně vrátíte, díky cookies mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji a rychleji využívat všechny funkce. Soubory cookies relace v počítači po zavření prohlížeče nezůstávají, trvalé soubory cookies zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte nebo neskončí jejich platnost. Soubory cookies neumožňují identifikovat konkrétní osobu (jejich prostřednictvím nelze zjistit jméno, e-mailové adresy apod.).

Používání souborů cookies slouží k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Díky nasbíraným informacím můžeme vytvořit detailní analýzu, na jejímž základě jsme vám jakožto uživatelům schopni poskytovat kvalitnější služby.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků nebo nákupní proces. Používání technických cookies nemůže být zakázáno.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a účinků úprav, které průběžně na web nasazujeme. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies

Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat vám vhodný obsah nebo reklamy přizpůsobené vašim zájmům jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů.

Zpracovatelé osobních údajů

K osobním údajům má přístup správce, jeho zaměstnanci a případně také smluvní zpracovatelé. Zpracovatelem osobních údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje. Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen.

Přehled zpracovatelů osobních údajů vám poskytneme na základě dotazu.

Na vašem soukromí nám záleží

Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.

Upravit moje volbyPovolit vše